Auteur: Vos Company

Provincie en Rijk investeren miljoenen in VOORdeel & Vervolg

De Provincie Limburg investeert 1,2 miljoen euro en het ministerie van OCW nog eens 2 miljoen in het project “VOORdeel & VERVOLG” in de regio Heerlen.

Het programma is een unieke samenwerking tussen de regionale partners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs gericht op jongeren, die nu nog vaak zonder enig diploma de school verlaten en geen werk krijgen, maar ook op volwassenen die extra steun nodig hebben om aan het werk te blijven of de arbeidsmarkt te betreden. Hiermee worden de kansen voor duurzaam werk voor beide groepen vergroot.

“Op deze manier speelt de overheid in op actuele vragen vanuit de arbeidsmarkt voor kwalitatief goed personeel. De samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven en overheid op regionaal niveau tot bijzondere initiatieven en resultaten leidt”, zo stelde minister Bussemaker bij de toekenning van de subsidie in oktober van het voorbije jaar.

 

Vos Company participeert onder andere door de samenwerking met het Arcus College, één van de deelnemende scholen. Daarnaast heeft Vos Company natuurlijk ook een grote eigen expertise, door de ervaring met zij-instromers, herscholing, en het begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het is dus vanzelfsprekend dat Vos met enthousiasme meewerkt in dit programma.

Schilders van Vos wéér Topopleiding in 2018

‘Gezel schilder’ en ‘Schilder’ zijn twee van de veertien opleidingen van Gilde Opleidingen die zich in 2018 ‘topopleiding’ mogen noemen. Dat staat in de ‘Keuzegids MBO’ voor dit jaar. De Keuzegids geeft een onafhankelijk overzicht van mbo-opleidingen in Nederland en geeft advies over de beste plaatsen om een bepaalde opleiding te volgen. Dit kwaliteitsoordeel is gebaseerd op onderwijsstatistieken, het oordeel van de onderwijsinspectie en de mening van studenten die de opleiding nu volgen.

De kleinschalige locaties verspreid over Noord- en Midden-Limburg maakt Gilde Opleidingen aantrekkelijk voor mbo-studenten uit Limburg en naburige regio’s. Goed onderwijs, vakmanschap en een brede algemene ontwikkeling van de studenten staan bij de school voorop. Dat alles maakt dat de schilders van Gilde Opleidingen al voor het tweede jaar op rij als topopleiding

Vos Company werkt al geruime tijd nauw samen met Gilde Opleidingen. Niet alleen met stages, maar ook bijvoorbeeld in de winterscholing. Kwaliteit werkt over en weer versterkend, zo blijkt maar weer!

Vos Nieuwsflash

Hier in telegramstijl een aantal sterke punten van afgelopen jaar óf een vooruitblik:

  • Om maar in Steyl te beginnen; woensdag 12-12 starten de eerste 12 werknemers aan het project in de timmerwerkplaats. It giet oan!, zouden de Friezen zeggen.
  • Bij Vos werken op dit moment ook een aantal werknemers van buitenlandse afkomst, om aan de vraag te kunnen voldoen. Met name Portugezen en Roemenen worden via Vos aan een opleiding en baan geholpen.
  • De Provincie Limburg investeert 1,2 miljoen euro in het project “VOORdeel & VERVOLG” in de regio Heerlen. MBO`s, gemeenten en UWV proberen zo de gigantische vraag op de arbeidsmarkt in contact te brengen met werkzoekenden. Uiteraard is Vos van de partij. Bericht volgt!
  • Tot en met einde maar is er weer winterscholing, zowel op Gilde Opleidingen als Arcus College. Instructeur Mark Geerligs geeft gedurende de winter les bij Gilde Opleidingen.
  • In 2018 worden bij voldoende deelname weer diverse cursussen aangeboden. Onder meer houtrotbewerking, werken op hoogte en VCA. Meer info bij Vos Company.
  • Helaas moesten wij helemaal aan het einde van het jaar afscheid nemen van Irene Missler. Zij keert terug naar de regio Rotterdam. Wij willen Irene bedanken voor haar enorme inzet en deskundigheid en wensen haar ontzettend veel succes in de toekomst!Filmpje: Maastricht, jongens en meisjes aan het werk.

Werkzoekenden naar het klooster

Hay Leinzinger stond in de belangstelling van de media. In het kader van zijn re-integratie via Spoor 2, is Hay één van de deelnemers aan het project in Steyl.

Werkzoekenden opleiden tot schilder door hen de kloosters van Steyl te laten opknappen. Dat is de kern van de samenwerking tussen Vos Company en de Noord-Limburgse gemeenten, verenigd in het Werkgevers Servicepunt.

Als de deelnemers geschikt blijken, krijgen ze een baangarantie. De eerste groep van tien tot vijftien man kan in januari van start aan het project in de restauratie van de timmerwerkplaats in Steyl. Deze ruimte moet uitgroeien tot Ambachtsschool Nieuwe Steyl, waar ook mensen voor andere vakgebieden kunnen worden opgeleid.

Het mes snijdt in deze ambitieuze aanpak aan meerdere kanten en kent eigenlijk alleen maar voordelen:  de deelnemers leren het schildersvak en krijgen zeker een baan. Vervolgens besparen de gemeenten op uitkeringen en werkgevers die moeite hebben om vacatures in te vullen, worden voorzien van personeel. Last but not least: de stichting Kloosterdorp Steyl krijgt gratis hulp bij de restauratie van de monumentale gebouwen van het immense kloostercomplex.

De kans op een vaste baan is groot, omdat de onderhoudsbranche een fors tekort aan vaklieden heeft. Bovendien gaan veel werknemers de komende jaren met pensioen, waardoor de vraag naar goed opgeleide vakmensen alleen nog maar groeit.

Het reservoir waaruit bedrijven naar nieuw personeel kunnen putten, neemt daarnaast steeds verder af. Sinds 1 januari 2016 is het aantal uitkeringsgerechtigden in Noord-Limburg gedaald van 14.500 naar 8.500, aldus Hen Schreurs van het Werkgevers Servicepunt.

Geïnteresseerden beginnen met een snuffelstage waarin ze meelopen met schilders, om te ervaren of het werk hen ligt. Daarna starten ze met behoud van hun uitkering aan een leer-werktraject dat drie maanden duurt. Docenten van Gilde Opleidingen leren de cursisten de basisvaardigheden, die ze meteen in praktijk kunnen brengen door het schilderen van de kloostergebouwen in Steyl.

Na de basisopleiding krijgen deelnemers een jaarcontract aangeboden. Tijdens dat jaar kunnen ze  opleidingen volgen om echte vakbekwaamheid te verwerven.

Een opsteker voor de Limburgse onderhoudsbranche, de arbeidsmarkt én het behoud van materieel erfgoed. Met Vos Company als spil waar alles om draait.

Vos is VOL-VCA gekwalificeerd

Operationeel leidinggevenden bij een aannemer moeten het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden – Veiligheids Checklist Aannemers (VOL-VCA) hebben. Daarmee geeft het bedrijf aan dat het veilig werkt en rekening houdt met het milieu en met de gezondheid van de medewerkers.

Naast hoge vakbekwaamheid en materialenkennis, zijn veiligheid en gezondheid essentiële aspecten in de schildersbranche. Schilders komen in aanraking met hinderlijke, gevaarlijke of brandbare stoffen en werken vaak op locaties met verhoogde kans op ongelukken. Veel schilders- en afwerkingsbedrijven en hun personeel zijn tegenwoordig VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) of VCA gecertificeerd en gediplomeerd.

Voor Vos Company is dit diploma niet verplicht, omdat VOS niet de operationeel leidinggevende levert. Wel betekent het diploma natuurlijk extra kwaliteit voor klant én medewerkers.

Vos is dus overgekwalificeerd, maar wel veilig!

Timmerwerkplaats kloosterdorp Steyl

Vos Company tekende met Kloosterdorp Steyl en schildersbedrijf Flos bv een huurcontract voor de voormalige timmerwerkplaats in het kloosterdorp. Het is de bedoeling dat Flos en Vos als een soort technische dienst een basisplek hebben, van waaruit ze de restauratie van het immense complex kunnen opstarten.

Voor Vos begint hiermee de Ambachtsschool Nieuwe Steyl, in het kader van arbeidsnabij werken en leren.

Flos is met meer dan honderd jaar een van de oudste schildersbedrijven van Limburg. Als echte Tegelse onderneming is de firma natuurlijk geen onbekende in het kloosterdorp. Sterker: een Flos-afdeling stond bekend om zijn glas-in-loodwerk, dat veel werkzaamheden had in het klooster.

Voor Flos is de komst naar het kloosterdorp dus ook een klein beetje thuiskomen.

Vos Nieuws Flash

Vluchteling bij Vos: op dit moment leidt Vos een statushouder op tot schilder. Dat is een officieel erkende vluchteling, in dit geval is hij afkomstig uit Damascus, Syrië. Leermeester Michel Kooi neemt de basisinstructie voor zijn rekening en de eerste berichten zijn dat de opleiding uitstekend verloopt. ‘Wat je wel eens hoort is dat vluchtelingen onze banen zouden inpikken. Maar op dit moment hebben wij nog altijd personeel te weinig. Iedereen die wil werken is welkom’, aldus directeur Bert Schreurs van Vos Company.

UWV:  Vos mag aan interne jobcoaching doen. Als werkgever zorgt Vos met de leermeesters al voor een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en regelt de begeleiding op de werkvloer. De jobcoach is bij Vos de schakel tussen werkgever en werknemer als het gaat om leerlingen, maar ook in het begeleiden van mensen met een arbeidshandicap of Wajongers. Het geheel van begeleiding is nu officieel geregeld en erkend door het UWV.

VOORdeel &  VERVOLG: Vos Company is partner in het subsidieprogramma VOORdeel & VERVOLG in Zuid Limburg. Dat bestaat uit een unieke samenwerking tussen regionale partners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs, gericht op jongeren die nu nog vaak zonder enig diploma de school verlaten. Ook volwassenen die extra steun nodig hebben om aan het werk te blijven of de arbeidsmarkt te betreden worden geholpen. De partners verwachten op termijn zo’n 1000 vacatures per jaar te kunnen invullen

De werkgelegenheid in Zuid-Limburg trekt aan in alle sectoren en de economie heeft een enorme opleving. Om te voldoen aan de Zuid-Limburgse arbeidsmarktvraag moet het beschikbare arbeidspotentieel zo goed mogelijk gebruikt worden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kent twee miljoen euro aan subsidie toe aan het Zuid-Limburgse programma.

 

 

Kwaliteit op hoog niveau

Dat Vos van alle markten thuis is, hoeft geen betoog. Door de degelijke opleiding van de leerlingen en de intensieve begeleiding ‘on the job’ van de leermeesters in dienst van Vos, is kwaliteit verzekerd. Ook als het letterlijk een tandje hoger moet.

 

Natuurlijk kan elk schildersbedrijf een hoogwerker huren, geen probleem. Maar niet iedereen mag zomaar een hoogwerker bedienen. Hoe leer je om te gaan met de apparatuur en wat dóe je vervolgens in zo’n bak? Dat zijn nu zaken waarin Vos leerlingen óók opleidt.

In het filmpje van de volgende maand een beeldverslag van een dergelijke training. Dit keer in het pittoreske Thorn, waar renovaties wegens het karakter van de historische kern vaak andere eisen stellen.

Zo ziet u maar weer dat Vos kwaliteit biedt op het hoogste niveau.

Vos in vakblad van RepairCare

Vos Company werkt samen met een aantal kwalitatief hoogwaardige aanbieders van producten en materialen. Hieronder ook Repair Care, de top in producten voor houtrotbehandeling. In samenwerking met Vos zette Repair Care de opleiding tot houtrotsaneerder op, waardoor stagiairs naar een grotere deskundigheid en bredere inzetbaarheid kunnen groeien.

Dit verloopt zo goed, dat in het vakblad ‘Repair Report’ van Repair Care een artikel verscheen over deze samenwerking. Leerling Yoeri Pols (17):

‘Ik wil meer doen dan alleen schilderen en vind het mooi om dingen te repareren. Bij Vos Company werk je aan echte projecten, dat vind ik leuk.’

Als houtrotsaneerder maakt Vos op dit moment naam met diverse grotere projecten waaronder de renovatie van Cwartier, het voormalige stadskantoor van de gemeente Weert.

Diploma-uitreiking bij Gilde Opleidingen

Ook bij Gilde Opleidingen was er een stijlvolle diplomauitreiking. De leerlingen die bij Vos stage liepen en/of inmiddels al werken verdienen op deze plek natuurlijk even de aandacht.

Stef Rood, Justin Salmans, Frank Willems, Jassir Benelhachmi, Wesley Konings, Andrea Alias, Wouter Schoonheim en Willem van de Wijngaard: namens Vos Company van harte proficiat!

Willem heeft plannen om na het behalen van niveau-3 restauratiewerk te gaan studeren bij het prestigieuze Sint Lucas in Boxtel. Ook een opsteker voor Vos, omdat wij ons steeds vaker zullen gaan richten op restauratiewerkzaamheden.

Zeker niet onvermeld mag blijven dat alle leerlingen in één keer zijn geslaagd voor hun praktijkexamen, en dat is een zeer goede prestatie. Hulde aan Gilde Opleidingen!