Maand: augustus 2016

Groen bij Vos!

download

Nieuw bij Vos is de opstart van een opleiding in de groen-sector. De opleiding komt er op vraag van het bedrijfsleven, omdat er een groot tekort aan geschoold personeel is. In samenwerking met het Cita Verde College zal Vos Company de kloostertuin van het oude kloosterdorp in Steyl onder handen nemen. Beoogd partner in het project is Paul Austen, voorheen bestuurslid van Tri, een met Vos vergelijkbaar bedrijf in de groensector. Austen zal via het bedrijfsleven nieuwe groenprojecten aantrekken.

Interesse? Mail naar info@voscompany.nl

Foto: deel van de kloostertuin in Steyl.

45+ en Social Return

2281308975

Vos start na de zomervakantie een opleiding voor 45+. In verschillende traject kunnen mensen een nieuwe carrière beginnen als zij-instromer. Door enerzijds personeelsgebrek in vrijwel alle technische sectoren en anderzijds de vergrijzing, speelt Vos op deze manier in op de markt. Bovendien wordt door steeds meer opdrachtgevers de eis van 5% Social Return gesteld waarbij verplicht werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet moeten worden. Door personeel of projecten via Vos te laten lopen, voldoet elk bedrijf automatisch aan deze regel. Win-win dus, voor zowel de  groen- als de onderhoudsbranche.