Maand: juni 2018

Ook Omroep Venlo kwam langs

De eerste serie geslaagden van de Ambachtsschool Nieuwe Stijl staan vaak in de schijnwerpers, en verdiend! De afgelopen week was het de beurt aan Omroep Venlo om aandacht aan het mooie initiatief te nemen. Alle twaalf cursisten konden inmiddels aan een baan geholpen worden, zodat een paar bedrijven wat minder krap zitten in personeel.

Informatie over zij-instromers en de Ambachtsschool Nieuwe Stijl? Bel gerust met Vos Company  (telefoon 0495 78 25 02) of stuur een mailtje naar info@voscompany.nl

VOS in ‘Ondernemend Venlo Magazine’

Deze keer wasVos Company één van de bedrijven waaraan speciale aandacht werd besteed in het Ondernemend Venlo Magazine, een kwartaalblad van de gelijknamige stichting dat alle bedrijven van het Venlose industrieterrein gratis in de bus krijgen.

Het toonaangevende blad wijdde een artikel aan de restauratie van de Ambachtsschool Nieuwe Stijl in Steyl door zij-instromers. Bert Schreurs legde uit hoe Vos Company mensen omschoolt of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opleidt. ‘Die mensen verdienen een kans, niet alleen vanuit sociaalmaatschappelijke overtuiging maar ook vanuit commerciële overtuiging, want we hebben te weinig goede vakmensen. Het bedrijfsleven heeft de tijd en kunde niet om hen op te leiden, maar het is inmiddels kwart over twaalf’, aldus Bert Schreurs.

Ook Hen Schreurs van het Werkgevers Servicepunt Noord-Limburg (WSP) herkent de huidige arbeidsmarkt in die zienswijze. Schreurs: ‘Vorig jaar signaleerde een kwart van de schildersbedrijven personeelskrapte als een bedreiging. Inmiddels is dat percentage gegroeid naar 58%. Bedrijven realiseren zich steeds meer dat ze een personeelstekort hebben, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief.’

‘Bij dit vak gaat het om een bepaalde behendigheid die je alleen kunt leren door het te doen’, vervolgt Bert Schreurs van Vos. ‘Na een half jaar kijken we of de mensen zelfstandig plaatsbaar zijn binnen het bedrijfsleven en volgt eventueel een vast dienstverband bij één van de schildersbedrijven die betrokken zijn bij het project. Zo niet, dan plaatsen we ze op één van onze eigen projecten met leermeester. Nu is dat het klooster in Steyl, maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe projecten.’

Dat vindt Hen Schreurs van WSP de sterkste troef: ‘Daarbij spreekt het mij erg aan wat de Ambachtsschool Nieuwe Stijl doet; werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt praktische kennis aanreiken. Wat ze vandaag leren, passen ze vandaag nog toe. Ze krijgen handvatten voor het vak, een verantwoordelijkheid voor de uit te voeren taken en werken samen in een team. Precies de vaardigheden die het schildersvak nodig heeft.’

Steeds meer schildersbedrijven schakelen Vos Company in voor hun projecten. Met personeelsgebrek als motivatie, maar ook bijvoorbeeld door de ontzorging door Vos op het vlak van bijvoorbeeld social return, of voor detachering, uitzending of payrolling.

Bert besluit met een oproep aan alle Limburgse bedrijven: ‘Kijk eens wat we hier doen en ga dan bij jouw eigen bedrijf na: zou je hier op aan kunnen en willen sluiten?’

 

Vos is AVG-proof

Niemand ontkomt er dezer dagen aan: de massa mails die over

de onlangs ingevoerde nieuwe privacywetgeving gaat, AVG. Uiteraard moet Vos ook voldoen aan deze Algemene Verordening Gegevensbescherming. Immers: wij hebben een aantal gegevens van u waarvan u het prettig vindt als wij ze alleen voor eigen gebruik inzetten. Denk daarbij aan mailadressen, maar ook bijvoorbeeld uw IP-gegevens die u achterlaat als u de website bezoekt. Niet alleen beloven wij bij dezen die niet aan onbevoegde derden te verstrekken, maar het staat ook te lezen onder ‘privacy’.

De website voldoet inmiddels aan de nieuwe voorwaarden, waarbij een zogenaamde cookie-button onvermijdelijk is. En ook met anderen die over onze gegevens beschikken – zoals bijvoorbeeld de schrijver van deze nieuwsbrief – hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. En ook voor de nieuwsbrief hebben wij de nodige maatregelen getroffen. Uiteraard kunt u zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat helemaal onderaan hiervoor een link.

Maar natuurlijk hopen we dat u blijft en nog lang met interesse kennis mag blijven nemen van Vos Company.