Maand: december 2017

Vos Nieuwsflash

Hier in telegramstijl een aantal sterke punten van afgelopen jaar óf een vooruitblik:

  • Om maar in Steyl te beginnen; woensdag 12-12 starten de eerste 12 werknemers aan het project in de timmerwerkplaats. It giet oan!, zouden de Friezen zeggen.
  • Bij Vos werken op dit moment ook een aantal werknemers van buitenlandse afkomst, om aan de vraag te kunnen voldoen. Met name Portugezen en Roemenen worden via Vos aan een opleiding en baan geholpen.
  • De Provincie Limburg investeert 1,2 miljoen euro in het project “VOORdeel & VERVOLG” in de regio Heerlen. MBO`s, gemeenten en UWV proberen zo de gigantische vraag op de arbeidsmarkt in contact te brengen met werkzoekenden. Uiteraard is Vos van de partij. Bericht volgt!
  • Tot en met einde maar is er weer winterscholing, zowel op Gilde Opleidingen als Arcus College. Instructeur Mark Geerligs geeft gedurende de winter les bij Gilde Opleidingen.
  • In 2018 worden bij voldoende deelname weer diverse cursussen aangeboden. Onder meer houtrotbewerking, werken op hoogte en VCA. Meer info bij Vos Company.
  • Helaas moesten wij helemaal aan het einde van het jaar afscheid nemen van Irene Missler. Zij keert terug naar de regio Rotterdam. Wij willen Irene bedanken voor haar enorme inzet en deskundigheid en wensen haar ontzettend veel succes in de toekomst!Filmpje: Maastricht, jongens en meisjes aan het werk.

Werkzoekenden naar het klooster

Hay Leinzinger stond in de belangstelling van de media. In het kader van zijn re-integratie via Spoor 2, is Hay één van de deelnemers aan het project in Steyl.

Werkzoekenden opleiden tot schilder door hen de kloosters van Steyl te laten opknappen. Dat is de kern van de samenwerking tussen Vos Company en de Noord-Limburgse gemeenten, verenigd in het Werkgevers Servicepunt.

Als de deelnemers geschikt blijken, krijgen ze een baangarantie. De eerste groep van tien tot vijftien man kan in januari van start aan het project in de restauratie van de timmerwerkplaats in Steyl. Deze ruimte moet uitgroeien tot Ambachtsschool Nieuwe Steyl, waar ook mensen voor andere vakgebieden kunnen worden opgeleid.

Het mes snijdt in deze ambitieuze aanpak aan meerdere kanten en kent eigenlijk alleen maar voordelen:  de deelnemers leren het schildersvak en krijgen zeker een baan. Vervolgens besparen de gemeenten op uitkeringen en werkgevers die moeite hebben om vacatures in te vullen, worden voorzien van personeel. Last but not least: de stichting Kloosterdorp Steyl krijgt gratis hulp bij de restauratie van de monumentale gebouwen van het immense kloostercomplex.

De kans op een vaste baan is groot, omdat de onderhoudsbranche een fors tekort aan vaklieden heeft. Bovendien gaan veel werknemers de komende jaren met pensioen, waardoor de vraag naar goed opgeleide vakmensen alleen nog maar groeit.

Het reservoir waaruit bedrijven naar nieuw personeel kunnen putten, neemt daarnaast steeds verder af. Sinds 1 januari 2016 is het aantal uitkeringsgerechtigden in Noord-Limburg gedaald van 14.500 naar 8.500, aldus Hen Schreurs van het Werkgevers Servicepunt.

Geïnteresseerden beginnen met een snuffelstage waarin ze meelopen met schilders, om te ervaren of het werk hen ligt. Daarna starten ze met behoud van hun uitkering aan een leer-werktraject dat drie maanden duurt. Docenten van Gilde Opleidingen leren de cursisten de basisvaardigheden, die ze meteen in praktijk kunnen brengen door het schilderen van de kloostergebouwen in Steyl.

Na de basisopleiding krijgen deelnemers een jaarcontract aangeboden. Tijdens dat jaar kunnen ze  opleidingen volgen om echte vakbekwaamheid te verwerven.

Een opsteker voor de Limburgse onderhoudsbranche, de arbeidsmarkt én het behoud van materieel erfgoed. Met Vos Company als spil waar alles om draait.

Vos is VOL-VCA gekwalificeerd

Operationeel leidinggevenden bij een aannemer moeten het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden – Veiligheids Checklist Aannemers (VOL-VCA) hebben. Daarmee geeft het bedrijf aan dat het veilig werkt en rekening houdt met het milieu en met de gezondheid van de medewerkers.

Naast hoge vakbekwaamheid en materialenkennis, zijn veiligheid en gezondheid essentiële aspecten in de schildersbranche. Schilders komen in aanraking met hinderlijke, gevaarlijke of brandbare stoffen en werken vaak op locaties met verhoogde kans op ongelukken. Veel schilders- en afwerkingsbedrijven en hun personeel zijn tegenwoordig VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) of VCA gecertificeerd en gediplomeerd.

Voor Vos Company is dit diploma niet verplicht, omdat VOS niet de operationeel leidinggevende levert. Wel betekent het diploma natuurlijk extra kwaliteit voor klant én medewerkers.

Vos is dus overgekwalificeerd, maar wel veilig!