Maand: maart 2018

Vos Company ook op Doe Dag in Weert

Het filmpje in de Maart-nieuwsbrief werd gemaakt op de Doe Dag bij Gilde Opleidingen in Roermond. Op 5 april aanstaande is er een Doe Dag in Weert. Tijdens deze Doe Dag gaan leerlingen op werkbezoek bij de beroepsbeoefenaren met wie ze een match hebben gemaakt. Een luister of kijkdag wordt door leerlingen vaak minder gewaardeerd dan gericht ergens mee bezig zijn. De bijeenkomst heet dan ook Doe Dag. De bedoeling is dat leerlingen bij die gelegenheid de kans krijgen om de werkplek te zien en te ervaren.

De invulling van de Doe Dag en het aantal leerlingen is voor elke organisatie anders, afhankelijk van de mogelijkheden bij het bedrijf. Bij Vos Company kunnen de geïnteresseerde leerlingen zelf een schilderijtje in verstek zagen en in elkaar zetten, en dat vervolgens opspuiten en er letters en logo’s op tamponneren. Ook maken ze kennis met houtrotbewerking en mogen ze met twee componenten vulmiddel een beschadigde schilderijlijst repareren.

Meer informatie over de Doe Dag vind je hier. Tot ziens in Weert!

 

Krappe arbeidsmarkt ? Vos biedt én grijpt kansen!

In de bouwsector is het vinden van goed opgeleid personeel tegenwoordig een crime. Het aantal jongeren dat met een diploma afzwaait aan Nederlandse scholen is domweg te klein om aan de grote vraag te voldoen. Ook zij-instromers, Wajongers, WIA’ers, of andere re-integratie-trajecten genereren te weinig aanbod van personeel.

Vos leidt daarom bijvoorbeeld al een tijdje statushouders (vluchtelingen met een officiële asielstatus) op tot schilder. Maar door de vaak ingewikkelde gang van zaken in een asielprocedure is dit niet altijd gemakkelijk.

Resteren nog als optie nieuwe medewerkers rekruteren binnen de EU. Er is immers vrij verkeer van diensten, goederen én personen. In het land van herkomst is de arbeidsmarkt dermate onzeker, dat de betrokkenen graag een kans in Nederland grijpen. Hier staat men immers om personeel staat te springen!

De EU-medewerkers (op dit moment voornamelijk uit Portugal en Roemenië) krijgen intern een opleiding die ze met certificaat afronden, zodat ze in principe overal in de branche terecht kunnen. Bovendien werkt Vos met jaarcontracten die ook vernieuwd worden; op die manier is er wat meer zekerheid voor het EU-personeel. Bovendien wordt hen ook een cursus Nederlands aangeboden, om de communicatie te verbeteren.

Moeilijke tijden vragen inventieve oplossingen. Voor Vos Company is het natuurlijk een investering in tijd en begeleiding, maar het bedrijf kan door de EU-werknemers meer klussen aannemen. Bovendien helpen ze medeburgers uit de EU door een moeilijke periode heen.

Dat noemen ze nu win-win!