Maand: oktober 2017

Timmerwerkplaats kloosterdorp Steyl

Vos Company tekende met Kloosterdorp Steyl en schildersbedrijf Flos bv een huurcontract voor de voormalige timmerwerkplaats in het kloosterdorp. Het is de bedoeling dat Flos en Vos als een soort technische dienst een basisplek hebben, van waaruit ze de restauratie van het immense complex kunnen opstarten.

Voor Vos begint hiermee de Ambachtsschool Nieuwe Steyl, in het kader van arbeidsnabij werken en leren.

Flos is met meer dan honderd jaar een van de oudste schildersbedrijven van Limburg. Als echte Tegelse onderneming is de firma natuurlijk geen onbekende in het kloosterdorp. Sterker: een Flos-afdeling stond bekend om zijn glas-in-loodwerk, dat veel werkzaamheden had in het klooster.

Voor Flos is de komst naar het kloosterdorp dus ook een klein beetje thuiskomen.

Vos Nieuws Flash

Vluchteling bij Vos: op dit moment leidt Vos een statushouder op tot schilder. Dat is een officieel erkende vluchteling, in dit geval is hij afkomstig uit Damascus, Syrië. Leermeester Michel Kooi neemt de basisinstructie voor zijn rekening en de eerste berichten zijn dat de opleiding uitstekend verloopt. ‘Wat je wel eens hoort is dat vluchtelingen onze banen zouden inpikken. Maar op dit moment hebben wij nog altijd personeel te weinig. Iedereen die wil werken is welkom’, aldus directeur Bert Schreurs van Vos Company.

UWV:  Vos mag aan interne jobcoaching doen. Als werkgever zorgt Vos met de leermeesters al voor een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en regelt de begeleiding op de werkvloer. De jobcoach is bij Vos de schakel tussen werkgever en werknemer als het gaat om leerlingen, maar ook in het begeleiden van mensen met een arbeidshandicap of Wajongers. Het geheel van begeleiding is nu officieel geregeld en erkend door het UWV.

VOORdeel &  VERVOLG: Vos Company is partner in het subsidieprogramma VOORdeel & VERVOLG in Zuid Limburg. Dat bestaat uit een unieke samenwerking tussen regionale partners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs, gericht op jongeren die nu nog vaak zonder enig diploma de school verlaten. Ook volwassenen die extra steun nodig hebben om aan het werk te blijven of de arbeidsmarkt te betreden worden geholpen. De partners verwachten op termijn zo’n 1000 vacatures per jaar te kunnen invullen

De werkgelegenheid in Zuid-Limburg trekt aan in alle sectoren en de economie heeft een enorme opleving. Om te voldoen aan de Zuid-Limburgse arbeidsmarktvraag moet het beschikbare arbeidspotentieel zo goed mogelijk gebruikt worden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kent twee miljoen euro aan subsidie toe aan het Zuid-Limburgse programma.