Maand: januari 2018

Provincie en Rijk investeren miljoenen in VOORdeel & Vervolg

De Provincie Limburg investeert 1,2 miljoen euro en het ministerie van OCW nog eens 2 miljoen in het project “VOORdeel & VERVOLG” in de regio Heerlen.

Het programma is een unieke samenwerking tussen de regionale partners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs gericht op jongeren, die nu nog vaak zonder enig diploma de school verlaten en geen werk krijgen, maar ook op volwassenen die extra steun nodig hebben om aan het werk te blijven of de arbeidsmarkt te betreden. Hiermee worden de kansen voor duurzaam werk voor beide groepen vergroot.

“Op deze manier speelt de overheid in op actuele vragen vanuit de arbeidsmarkt voor kwalitatief goed personeel. De samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven en overheid op regionaal niveau tot bijzondere initiatieven en resultaten leidt”, zo stelde minister Bussemaker bij de toekenning van de subsidie in oktober van het voorbije jaar.

 

Vos Company participeert onder andere door de samenwerking met het Arcus College, één van de deelnemende scholen. Daarnaast heeft Vos Company natuurlijk ook een grote eigen expertise, door de ervaring met zij-instromers, herscholing, en het begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het is dus vanzelfsprekend dat Vos met enthousiasme meewerkt in dit programma.

Schilders van Vos wéér Topopleiding in 2018

‘Gezel schilder’ en ‘Schilder’ zijn twee van de veertien opleidingen van Gilde Opleidingen die zich in 2018 ‘topopleiding’ mogen noemen. Dat staat in de ‘Keuzegids MBO’ voor dit jaar. De Keuzegids geeft een onafhankelijk overzicht van mbo-opleidingen in Nederland en geeft advies over de beste plaatsen om een bepaalde opleiding te volgen. Dit kwaliteitsoordeel is gebaseerd op onderwijsstatistieken, het oordeel van de onderwijsinspectie en de mening van studenten die de opleiding nu volgen.

De kleinschalige locaties verspreid over Noord- en Midden-Limburg maakt Gilde Opleidingen aantrekkelijk voor mbo-studenten uit Limburg en naburige regio’s. Goed onderwijs, vakmanschap en een brede algemene ontwikkeling van de studenten staan bij de school voorop. Dat alles maakt dat de schilders van Gilde Opleidingen al voor het tweede jaar op rij als topopleiding

Vos Company werkt al geruime tijd nauw samen met Gilde Opleidingen. Niet alleen met stages, maar ook bijvoorbeeld in de winterscholing. Kwaliteit werkt over en weer versterkend, zo blijkt maar weer!