Werkzoekenden naar het klooster

Hay Leinzinger stond in de belangstelling van de media. In het kader van zijn re-integratie via Spoor 2, is Hay één van de deelnemers aan het project in Steyl.

Werkzoekenden opleiden tot schilder door hen de kloosters van Steyl te laten opknappen. Dat is de kern van de samenwerking tussen Vos Company en de Noord-Limburgse gemeenten, verenigd in het Werkgevers Servicepunt.

Als de deelnemers geschikt blijken, krijgen ze een baangarantie. De eerste groep van tien tot vijftien man kan in januari van start aan het project in de restauratie van de timmerwerkplaats in Steyl. Deze ruimte moet uitgroeien tot Ambachtsschool Nieuwe Steyl, waar ook mensen voor andere vakgebieden kunnen worden opgeleid.

Het mes snijdt in deze ambitieuze aanpak aan meerdere kanten en kent eigenlijk alleen maar voordelen:  de deelnemers leren het schildersvak en krijgen zeker een baan. Vervolgens besparen de gemeenten op uitkeringen en werkgevers die moeite hebben om vacatures in te vullen, worden voorzien van personeel. Last but not least: de stichting Kloosterdorp Steyl krijgt gratis hulp bij de restauratie van de monumentale gebouwen van het immense kloostercomplex.

De kans op een vaste baan is groot, omdat de onderhoudsbranche een fors tekort aan vaklieden heeft. Bovendien gaan veel werknemers de komende jaren met pensioen, waardoor de vraag naar goed opgeleide vakmensen alleen nog maar groeit.

Het reservoir waaruit bedrijven naar nieuw personeel kunnen putten, neemt daarnaast steeds verder af. Sinds 1 januari 2016 is het aantal uitkeringsgerechtigden in Noord-Limburg gedaald van 14.500 naar 8.500, aldus Hen Schreurs van het Werkgevers Servicepunt.

Geïnteresseerden beginnen met een snuffelstage waarin ze meelopen met schilders, om te ervaren of het werk hen ligt. Daarna starten ze met behoud van hun uitkering aan een leer-werktraject dat drie maanden duurt. Docenten van Gilde Opleidingen leren de cursisten de basisvaardigheden, die ze meteen in praktijk kunnen brengen door het schilderen van de kloostergebouwen in Steyl.

Na de basisopleiding krijgen deelnemers een jaarcontract aangeboden. Tijdens dat jaar kunnen ze  opleidingen volgen om echte vakbekwaamheid te verwerven.

Een opsteker voor de Limburgse onderhoudsbranche, de arbeidsmarkt én het behoud van materieel erfgoed. Met Vos Company als spil waar alles om draait.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *