Auteur: Vos Company

Anti-discriminatiebeleid VOS Company bv

 1. Verklaring van gelijke kansen: VOS Company bv streeft naar een inclusieve leeromgeving waar gelijke kansen en non-discriminatie worden bevorderd. We erkennen de waarde van diversiteit en zijn toegewijd aan het creëren van een omgeving waarin iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht geslacht, ras, etniciteit, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, handicap of andere persoonlijke kenmerken.
 2. Toegankelijkheid en inschrijvingsprocedure: We zorgen ervoor dat onze opleidingen toegankelijk zijn voor iedereen die voldoet aan de vereiste academische of beroepskwalificaties, ongeacht hun achtergrond. We zullen geen discriminerende criteria hanteren bij de selectie van studenten en zullen ervoor zorgen dat het inschrijvingsproces eerlijk en transparant verloopt.
 3. Lesmateriaal en curriculum: We streven ernaar om lesmateriaal en het curriculum inclusief en representatief te maken. We vermijden het gebruik van stereotypen en zorgen ervoor dat het materiaal diversiteit en gelijkheid bevordert. We moedigen dialoog en open discussie aan om bewustzijn te vergroten en vooroordelen te verminderen.
 4. Opleidingsfaciliteiten: We zorgen ervoor dat onze opleidingsfaciliteiten toegankelijk zijn voor alle studenten, ongeacht eventuele fysieke beperkingen. We passen redelijke aanpassingen toe om ervoor te zorgen dat studenten met een handicap volledig kunnen deelnemen aan het opleidingsproces.
 5. Docenten en medewerkers: We bevorderen gelijke kansen binnen ons docenten- en medewerkersbestand. We baseren onze selectie en promotiebeslissingen op basis van kwalificaties, vaardigheden en ervaring, en discrimineren niet op basis van persoonlijke kenmerken. We zorgen ervoor dat onze medewerkers getraind zijn in antidiscriminatie en inclusieve praktijken.
 6. Klachtenprocedure: We hebben een duidelijke klachtenprocedure waar studenten en medewerkers melding kunnen maken van discriminatie of ongelijkheid. We nemen alle klachten serieus, voeren grondige onderzoeken uit en nemen passende maatregelen tegen discriminatie. We waarborgen de vertrouwelijkheid en bescherming van degenen die een klacht indienen.
 7. Beleidsevaluatie: We zullen regelmatig ons antidiscriminatiebeleid evalueren en indien nodig aanpassen om ervoor te zorgen dat het effectief blijft en aansluit bij de behoeften van werknemers.

 

Wat te doen als je te maken krijgt met discriminatie ?

 1. Documenteer de incidenten: Het is belangrijk om alle incidenten van discriminatie zo gedetailleerd mogelijk te documenteren. Noteer de datum, tijd, locatie, betrokken partijen en een beschrijving van wat er is gebeurd. Bewaar ook eventuele e-mails, berichten of andere bewijsstukken die verband houden met de discriminatie.
 2. Raadpleeg het antidiscriminatiebeleid: Controleer het antidiscriminatiebeleid van de organisatie om te begrijpen welke stappen er moeten worden genomen en welke procedures er gevolgd moeten worden bij het melden van discriminatie. Het beleid kan informatie bevatten over wie de aangewezen persoon of afdeling is om mee in contact te treden.
 3. Bespreek het probleem informeel: In sommige gevallen kan het de moeite waard zijn om het probleem informeel aan te kaarten bij de persoon die verantwoordelijk is voor de discriminatie. Dit kan bijvoorbeeld een collega, een leidinggevende of een HR-medewerker zijn. Leg rustig en duidelijk uit wat er is gebeurd en hoe het je heeft beïnvloed, en vraag om een oplossing.
 4. Dien een formele klacht in: Als het informele gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt, moet je mogelijk een formele klacht indienen volgens de procedure die is uiteengezet in het antidiscriminatiebeleid van de organisatie. Neem contact op met de daarvoor aangewezen persoon of afdeling en verstrek alle relevante informatie en bewijsstukken. Zorg ervoor dat je de deadline en andere richtlijnen volgt die in het beleid zijn vastgelegd.
 5. Externe instanties raadplegen: Als het interne proces niet effectief is of als je het gevoel hebt dat er sprake is van tegenwerking, kun je overwegen om contact op te nemen met externe instanties. Dit kunnen bijvoorbeeld antidiscriminatiebureaus, vakbonden of arbeidsrechtadvocaten zijn. Zij kunnen advies geven en ondersteuning bieden bij het indienen van een klacht bij de relevante autoriteiten.
 6. Zorg voor ondersteuning: Discriminatie kan emotioneel belastend zijn. Zorg ervoor dat je ondersteuning zoekt bij collega’s, vrienden of familieleden. Daarnaast kan het nuttig zijn om professionele hulp in te schakelen, zoals counseling of coaching, om met de impact van discriminatie om te gaan.

Ook Omroep Venlo kwam langs

De eerste serie geslaagden van de Ambachtsschool Nieuwe Stijl staan vaak in de schijnwerpers, en verdiend! De afgelopen week was het de beurt aan Omroep Venlo om aandacht aan het mooie initiatief te nemen. Alle twaalf cursisten konden inmiddels aan een baan geholpen worden, zodat een paar bedrijven wat minder krap zitten in personeel.

Informatie over zij-instromers en de Ambachtsschool Nieuwe Stijl? Bel gerust met Vos Company  (telefoon 0495 78 25 02) of stuur een mailtje naar info@voscompany.nl

VOS in ‘Ondernemend Venlo Magazine’

Deze keer wasVos Company één van de bedrijven waaraan speciale aandacht werd besteed in het Ondernemend Venlo Magazine, een kwartaalblad van de gelijknamige stichting dat alle bedrijven van het Venlose industrieterrein gratis in de bus krijgen.

Het toonaangevende blad wijdde een artikel aan de restauratie van de Ambachtsschool Nieuwe Stijl in Steyl door zij-instromers. Bert Schreurs legde uit hoe Vos Company mensen omschoolt of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opleidt. ‘Die mensen verdienen een kans, niet alleen vanuit sociaalmaatschappelijke overtuiging maar ook vanuit commerciële overtuiging, want we hebben te weinig goede vakmensen. Het bedrijfsleven heeft de tijd en kunde niet om hen op te leiden, maar het is inmiddels kwart over twaalf’, aldus Bert Schreurs.

Ook Hen Schreurs van het Werkgevers Servicepunt Noord-Limburg (WSP) herkent de huidige arbeidsmarkt in die zienswijze. Schreurs: ‘Vorig jaar signaleerde een kwart van de schildersbedrijven personeelskrapte als een bedreiging. Inmiddels is dat percentage gegroeid naar 58%. Bedrijven realiseren zich steeds meer dat ze een personeelstekort hebben, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief.’

‘Bij dit vak gaat het om een bepaalde behendigheid die je alleen kunt leren door het te doen’, vervolgt Bert Schreurs van Vos. ‘Na een half jaar kijken we of de mensen zelfstandig plaatsbaar zijn binnen het bedrijfsleven en volgt eventueel een vast dienstverband bij één van de schildersbedrijven die betrokken zijn bij het project. Zo niet, dan plaatsen we ze op één van onze eigen projecten met leermeester. Nu is dat het klooster in Steyl, maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe projecten.’

Dat vindt Hen Schreurs van WSP de sterkste troef: ‘Daarbij spreekt het mij erg aan wat de Ambachtsschool Nieuwe Stijl doet; werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt praktische kennis aanreiken. Wat ze vandaag leren, passen ze vandaag nog toe. Ze krijgen handvatten voor het vak, een verantwoordelijkheid voor de uit te voeren taken en werken samen in een team. Precies de vaardigheden die het schildersvak nodig heeft.’

Steeds meer schildersbedrijven schakelen Vos Company in voor hun projecten. Met personeelsgebrek als motivatie, maar ook bijvoorbeeld door de ontzorging door Vos op het vlak van bijvoorbeeld social return, of voor detachering, uitzending of payrolling.

Bert besluit met een oproep aan alle Limburgse bedrijven: ‘Kijk eens wat we hier doen en ga dan bij jouw eigen bedrijf na: zou je hier op aan kunnen en willen sluiten?’

 

Vos is AVG-proof

Niemand ontkomt er dezer dagen aan: de massa mails die over

de onlangs ingevoerde nieuwe privacywetgeving gaat, AVG. Uiteraard moet Vos ook voldoen aan deze Algemene Verordening Gegevensbescherming. Immers: wij hebben een aantal gegevens van u waarvan u het prettig vindt als wij ze alleen voor eigen gebruik inzetten. Denk daarbij aan mailadressen, maar ook bijvoorbeeld uw IP-gegevens die u achterlaat als u de website bezoekt. Niet alleen beloven wij bij dezen die niet aan onbevoegde derden te verstrekken, maar het staat ook te lezen onder ‘privacy’.

De website voldoet inmiddels aan de nieuwe voorwaarden, waarbij een zogenaamde cookie-button onvermijdelijk is. En ook met anderen die over onze gegevens beschikken – zoals bijvoorbeeld de schrijver van deze nieuwsbrief – hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. En ook voor de nieuwsbrief hebben wij de nodige maatregelen getroffen. Uiteraard kunt u zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat helemaal onderaan hiervoor een link.

Maar natuurlijk hopen we dat u blijft en nog lang met interesse kennis mag blijven nemen van Vos Company.

Nieuw logo Ambachtsschool Nieuwe Stijl

De Ambachtsschool Nieuwe Stijl is van groot belang voor Vos Company. De voormalige timmerwerkplaats van Kloosterdorp Steyl wordt omgebouwd tot leerplek, waar toekomstige lichtingen leerlingen de finesses van all round onderhoud gaan leren. Het is de eerste herbestemming van het immense kloostercomplex, dat voor een groot deel leeg ligt.

Bij een dergelijk project hoort natuurlijk ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl en er is voor een combinatie van nieuwe en oude elementen gekozen. Zo stralen het lettertype en de afbeelding een eigentijdse en gezond-brutale sfeer uit. Hier worden kansen gepakt én waargemaakt! De gekruiste hamer en schroevendraaier komen uit het oude wapenschild, dat boven de deur van de voormalige timmerwerkplaats hangt.

Die plek wordt ook het onderkomen van de Ambachtsschool Nieuwe Steyl. Van hieruit worden praktijkgerichte opleidingen verzorgd voor (onder andere) kwetsbare en kansarme mensen die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen, uitgevallen of door een afstand tot de arbeidsmarkt niet tot hun recht komen.

Dat de Ambachtsschool in Steyl wordt gevestigd, heeft als voordeel dat de praktijklessen kunnen plaatsvinden in het kloosterdorp zelf. Zo groeien de leerlingen als mensen en leveren ze een positieve bijdrage aan zowel hun eigen kansen als aan de opbouw van het kloosterdorp.

Uitreiking Vos-certificaten

Op maandag 16 april werden in Steyl de eerste Vos-certificaten uitgereikt aan de eerste lichting zij-instromers van de Ambachtsschool Nieuwe Stijl (ANS).

Er zit een voormalig slager bij (zie video in deze nieuwsbrief), maar ook vluchtelingen uit Syrië, mensen in een uitkeringssituatie, you name i tand we’ve got it. Sinds kort hebben ze echter één ding gemeen: ze hebben een kwast en roller in de hand!

Deze zij-instromers kwamen via een voorselectie van Werkgevers Servicepunt Noord-Limburg terecht bij Vos, waar ze afgelopen twee maanden werden opgeleid tot schilder. Vos is ook verantwoordelijk voor de werkplekken van de pas omgeschoolde schilders.

Directeur Bert Schreurs: ‘De deelnemers hebben de afgelopen twee maanden hard gewerkt om hun certificaat te behalen en vanaf komende week gaan ze zes maanden in de praktijk aan de slag. Na die zes maanden wordt bekeken vervolgtraject het best bij ze past.

Ondanks het tempo van het leerproces blijft Bert realistisch: ‘Natuurlijk kunnen we ze in twee maanden niet alles leren over schilderen. We geven ze de snelheid en de basisvaardigheden die ze nodig hebben, vervolgens is het de bedoeling dat ze verder leren.’

‘Het bijzondere in hun geval is dat ze werken in de voormalige timmerwerkplaats van Kloosterdorp Steyl, die gerestaureerd wordt tot Ambachtsschool Nieuwe Steyl. Leerlingen renoveren dus hun eigen toekomstige leerplek, en die van de komende lichtingen leerlingen.’

‘Ik vind het prachtig hoe deze mensen bezig zijn, hier word ik blij van. Het traject is kort en intensief en iedereen heeft zich voor honderd procent ingezet. Ik hoop dat we nog veel meer mensen op deze manier kunnen opleiden tot all round onderhoudsman of –vrouw.’

Vos Company ook op Doe Dag in Weert

Het filmpje in de Maart-nieuwsbrief werd gemaakt op de Doe Dag bij Gilde Opleidingen in Roermond. Op 5 april aanstaande is er een Doe Dag in Weert. Tijdens deze Doe Dag gaan leerlingen op werkbezoek bij de beroepsbeoefenaren met wie ze een match hebben gemaakt. Een luister of kijkdag wordt door leerlingen vaak minder gewaardeerd dan gericht ergens mee bezig zijn. De bijeenkomst heet dan ook Doe Dag. De bedoeling is dat leerlingen bij die gelegenheid de kans krijgen om de werkplek te zien en te ervaren.

De invulling van de Doe Dag en het aantal leerlingen is voor elke organisatie anders, afhankelijk van de mogelijkheden bij het bedrijf. Bij Vos Company kunnen de geïnteresseerde leerlingen zelf een schilderijtje in verstek zagen en in elkaar zetten, en dat vervolgens opspuiten en er letters en logo’s op tamponneren. Ook maken ze kennis met houtrotbewerking en mogen ze met twee componenten vulmiddel een beschadigde schilderijlijst repareren.

Meer informatie over de Doe Dag vind je hier. Tot ziens in Weert!

 

Krappe arbeidsmarkt ? Vos biedt én grijpt kansen!

In de bouwsector is het vinden van goed opgeleid personeel tegenwoordig een crime. Het aantal jongeren dat met een diploma afzwaait aan Nederlandse scholen is domweg te klein om aan de grote vraag te voldoen. Ook zij-instromers, Wajongers, WIA’ers, of andere re-integratie-trajecten genereren te weinig aanbod van personeel.

Vos leidt daarom bijvoorbeeld al een tijdje statushouders (vluchtelingen met een officiële asielstatus) op tot schilder. Maar door de vaak ingewikkelde gang van zaken in een asielprocedure is dit niet altijd gemakkelijk.

Resteren nog als optie nieuwe medewerkers rekruteren binnen de EU. Er is immers vrij verkeer van diensten, goederen én personen. In het land van herkomst is de arbeidsmarkt dermate onzeker, dat de betrokkenen graag een kans in Nederland grijpen. Hier staat men immers om personeel staat te springen!

De EU-medewerkers (op dit moment voornamelijk uit Portugal en Roemenië) krijgen intern een opleiding die ze met certificaat afronden, zodat ze in principe overal in de branche terecht kunnen. Bovendien werkt Vos met jaarcontracten die ook vernieuwd worden; op die manier is er wat meer zekerheid voor het EU-personeel. Bovendien wordt hen ook een cursus Nederlands aangeboden, om de communicatie te verbeteren.

Moeilijke tijden vragen inventieve oplossingen. Voor Vos Company is het natuurlijk een investering in tijd en begeleiding, maar het bedrijf kan door de EU-werknemers meer klussen aannemen. Bovendien helpen ze medeburgers uit de EU door een moeilijke periode heen.

Dat noemen ze nu win-win!

Verbouwing in ‘Stijl’

Nu is het nog een chaos, maar uiteindelijk wordt het een pareltje: de verbouwing van de timmerwerkplaats in kloosterdorp Steyl is onlangs van start gegaan.

Bij een oud gebouw als dit zijn er natuurlijk tal van uitdagingen, zoals de oude gestucte plafonds met de beruchte ‘latjes’. Dat zorgt voor veel puin en stof, maar alleen het eindresultaat telt.

De renovatie wordt momenteel uitgevoerd door zij-instromers en buitenlandse contractanten (voornamelijk van Roemeense afkomst).

Als alles klaar is komt in de voormalige timmerwerkplaats van het kloosterdorp de vestiging van Ambachtsschool Nieuwe Stijl (ANS), een plek waar werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid tot schilder of houtbewerker.

Die opleiding is onlangs al van start gegaan, maar tot de oplevering een feit is leren de cursisten het vak bij Gilde Opleidingen in Roermond.

Naast ANS gaat ook Schildersbedrijf Flos gebruik maken van de ruimte. Flos is een echte Tegelse onderneming met een geschiedenis van meer dan 100 jaar en een brede naamsbekendheid in heel Limburg en Zuidoost Brabant.

Zij-instromers

In de tweede week van januari is de speciale opleiding voor zij-instromers bij VOS Company van start gegaan.

 

 

Tot het gebouw in kloosterdorp Steyl klaar is (zie andere artikel) krijgen zij hun onderwijs bij Gilde Opleidingen in Roermond.

De groep bestaat uit zo’n tien personen en is zeer divers te noemen. Naast een voormalige slager en iemand met expertise in de luchtventilatie, ontvangen ook een aantal Syriërs een opleiding in het kader van hun inburgering.

De scholing voor zij-instroom ontstond door de enorme vraag van het bedrijfsleven naar kwalitatief  goed geschoold personeel enerzijds , en het aanbod van werkzoekenden anderzijds. Het vinden van passend werk (bijvoorbeeld in het kader van Spoor 2 of de Participatiewet) is niet altijd eenvoudig en het Werkgevers Servicepunt (WSP) bemiddelt daarin. In het WSP-Noord Limburg zijn de gemeenten en het UWV verenigd om de ideale match voor werkgever en werknemer te vinden.

Lijkt de onderhoudsbranche je wel wat? Vraag meer informatie via info@voscompany.nl