Productgericht opleiden voor Caparol

Caparol is een verfleverancier die onder meer z7qiz9pegespecialiseerd is in gevelisolatie. Door de specifieke eisen die het product aan de schilder stelt, wil Caparol graag productgericht opleiden en certificeren. Hiervoor is het bedrijf steeds op zoek naar geschikte partners, en Vos Company bleek zo’n geschikte partner.

Door het agglomeraat aan bedrijven, de veelzijdigheid van de opdrachten van Vos en de contacten met diverse opleidingen van ROC’s vormen Vos en Caparol een bijna perfect match. Het mes snijdt ook hier weer aan twee kanten, want Vos wil zich op een aantal terreinen gaan onderscheiden, en gevelisolatie is er daar één van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *